פסג''ה ראשל''צ

המרכז לפיתוח סגלי הוראה ראשל''צ

מבניות

דמי רישום

דמי רישום לשנת הלימודים תשע"ט

באישור האיגוד המקצועי, כל השתתפות בקורס במרכז הפסג"ה ובבתי הספר כרוך בדמי הרשמה. *לקורס בן 30 שעות - בסך 15 ש"ח. *לקורס בן 60 שעות - בסך 30 ש"ח. התשלום יתבצע באמצעות מערכת ההרשמה באתר.

אסופת משאבים

אסופת משאבים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA