פסג''ה ראשל''צ

המרכז לפיתוח סגלי הוראה ראשל''צ

פרסומי הפסג"ה

מבניות

מידע למרצים

מידע עדכני למנחים ורכזי השתלמויות בבתי הספר

רכזי הקורסים בבתי הספר, לפניכם הנהלים החדשים בנושא פתיחה וסגירת קורסים במרכז הפסג"ה בשנת הלימודים תשע"ח. נבקשכם מאוד לשים לב לנהלים ולנהוג בהתאם. תהליך הבקשה וההתנהלות של מנחי הקורסים הם באחריות כולנו. שיתוף הפעולה של כולם נחוץ בכדי להסתגל לשינויים ביעילות וללא תקלות!

מידע עדכני למנחים ורכזי השתלמויות במרכ"ז הפסג"ה

לפניכם הנהלים החדשים בנושא פתיחה וסגירת קורסים במרכז הפסג"ה בשנת הלימודים תשע"ח.נבקשכם מאוד לשים לב לנהלים ולנהוג בהתאם. תהליך הבקשה וההתנהלות של מנחי הקורסים הם באחריות כולנו.שיתוף הפעולה של כולם נחוץ בכדי להסתגל לשינויים ביעילות וללא תקלות!

דמי רישום

דמי רישום לשנת הלימודים תשע"ח

באישור האיגוד המקצועי, כל השתתפות בקורס במרכז הפסג"ה ובבתי הספר כרוך בדמי הרשמה. *לקורס בן 30 שעות - בסך 15 ש"ח. *לקורס בן 60 שעות - בסך 30 ש"ח. התשלום יתבצע באמצעות מערכת ההרשמה באתר.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA